Detail vyhľadaného záznamu

Našli ste v zozname dokumentov vami hľadanú knihu, CD, časopis, článok? Ak áno, prekliknite názov záznamu a otvorí sa detail s informáciami o zázname (súpis hlavných údajov, rozpis zväzkov, informácie o dostupnosti dokumentu).

Detail záznamu obsahuje podrobný popis dokumentu, t.j. názov, autora, nakladateľa, ISBN, rok vydania, jazyk atď. U AV-médií a periodík je k dispozícii aj rozpis skladieb a rozpis článkov.

Autor, Nakladateľ, Témy, Kľúčové slová sú aktívne polia, t.j. ak prekliknete jedno z hesiel, zobrazia sa záznamy zodpovedajúce tejto podmienke.

Napr. ak v detaile záznamu prekliknete kľúčové slovo "detektívky" , systém vyberie záznamy zodpovedajúce tomuto kľúčovému slovu.

  • Ikona Lupy - odkaz na detail autority, u ktorej sa ikona nachádza, t.j. odkaz na informácie o autorovi, ilustrátorovi a pod.
  • Ikona Wikipedie - odkaz na záznam na portáli Wikipedie.
  • Na záložke Citácie nájdete bibliografickú citáciu záznamu zodpovedajúcu doporučenej norme STN ISO 690.
  • Na záložke Ostatné linky sú k dispozícii odkazy na ďalšie zdroje informácií o vybranom dokumente.
  • Hviezdičky ukazujúce kvalitu dokumentu, ktorú určujú samotní čitatelia. Hodnotiť dokument môžu iba prihlásení používatelia, t.j. zaregistrovaní používatelia.
  • Rezervácia dokumentu (viac kapitola Rezervácia). Vykonať rezerváciu dokumentu môžu iba prihlásení používatelia, t.j. zaregistrovaní používatelia.
  • Informácia o dostupnosti dokumentu.
  • Funkcia Vybrať - zaškrtnutím tejto voľby je možné vybrať jednotlivé dokumenty. Zoznam vybraných dokumentov nájdete pod voľbou Vybrané položky v ľavej časti on-line katalógu. Používať túto funkciu môže aj neprihlásený používateľ. Viac, viď kapitola Registrácia
  • Ikona MVS - medziknižničná výpožičná služba.
  • Ikona Google - náhľad knihy zobrazí ďalšie podrobnosti o knihe prostredníctvom služby Vyhľadávanie kníh Google.

V okne Rozpis zväzkov sú uvedené informácie, na ktorom oddelení, príp. v ktorej pobočke knižnice, sa požadovaný titul nachádza, v akom počte a či je k dispozícii alebo je práve požičaný. "Prezenčne" znamená, že dokument môžete preštudovať alebo do neho nahliadnuť či vypočuť si AV-médium len v príslušnom oddelení knižnice. "Absenčne" sa týka dokumentov, ktoré sa požičiavajú domov, mimo knižnice.

Ak prekliknete názov oddelenia alebo pobočky knižnice (Lokácia exemplárov), zobrazí sa zoznam dostupných exemplárov.

  • Dokumenty bez signatúry nájdete vo voľnom výbere v beletrii radené podľa abecedy alebo žánru.
  • Ak ide o náučnú literatúru, zapíšte si signatúru, t.j. číslo MDT - medzinárodné desatinné triedenie. Podľa tohoto systému je náučná literatúra radená vo voľnom výbere a toto číslo je uvedené aj na regáloch, napr. 93/99 Dejiny.
  • Ak je dokument v sklade (signatúra SK), zapíšte si prírastkové číslo, ktoré vyjadruje radenie dokumentov v sklade.
  • Ak hľadáte AV-média, zapíšte si signatúru, ktorá vyjadruje umiestnenie AV-média.

Ak nie je dokument práve k dispozícii (viď zoznam nedostupných exemplárov), môžete si ho rezervovať (viac kapitola Rezervácia).