Výsledky vyhľadávania

V tejto kapitole je uvedené, ako môže vyzerať  zoznam vyhľadaných záznamov podľa vami zadaných podmienok. Detail dokumentu, rozpis zväzkov, informácie o dostupnosti dokumentu sú uvedené v kapitole Máte už vybraný jeden konkrétny záznam.

Vyhľadané záznamy sú zoradené podľa relevancie výsledkov k vyhľadávacej otázke. t.j. čím viac (presnejšie) záznam zodpovedá zadaným hodnotám, tak sa  nachádza viac v popredí.

Ak zodpovedá zadaným podmienkam vyhľadávania jeden dokument, systém zobrazí priamo tento záznam. Ak sa nájde väčší počet záznamov, môžete výsledky obmedziť pomocou rezov v pravom stĺpci on-line katalógu (Vybrať podľa. Podmienky vyhľadávania sú zobrazené pod vstupným políčkom pre vyhľadávanie.

Vyhľadané dokumenty sú zobrazené na viacerých stránkach. Medzi jednotlivými stranami zoznamu listujte pomocou šípiek  v pravej časti zoznamu. Tu je uvedený i počet strán zoznamu. Jedna šípka zobrazí prvú nasledujúcu ( > ) alebo prvú predchádzajúcu (< ) stranu. Dve šípky zobrazia poslednú (>>) alebo prvú (<<) stranu zoznamu vyhľadaných dokumentov.

Pri prezeraní zoznamu vyhľadaných záznamov máte k dispozícii nasledujúce informácie o dokumente, ktoré vám môžu pomôcť pri výbere.

 • Skrátený katalogizačný lístok dokumentu so základnými informáciami o dokumente, t.j., autor, názov, jazyk a nakladateľ. Tieto polia sú aktívne, t.j. ak  prekliknete jedno z hesiel, zobrazia sa záznamy zodpovedajúce tejto podmienke. Napr. ak prekliknete kľúčové slovo "detektívky", systém vyberie záznamy zodpovedajúce tomuto kľúčovému slovu.
 • V ľavej časti záznamu je náhľad obálky dokumentu. Ak nie je k dispozícii, je na tomto mieste otáznik (týka sa to hlavne starších exemplárov). Pri náhľade obálky je ikona určujúca druh dokumentu.
  knihy, brožury
  knihy, brožúry
  AV- média, t.j. gramodesky, magnetofonové pásky
  AV- média, t.j. gramoplatne, magnetofónové pásky
  CD, zvukové knihy
  CD, zvukové knihy
  články, periodiká
  články, periodiká
 • V pravej časti záznamu nájdete:
  • hviezdičky, ktoré označujú kvalitu dokumentu, ktorú určujú samotní čitatelia. Hodnotiť dokument môžu iba prihlásení používatelia, t.j. zaregistrovaní používatelia.
  • rezerváciu dokumentu (viac kapitola Rezervácia). Rezerváciu dokumentu môže vykonať iba prihlásený, t.j. zaregistrovaný používateľ.
  • informácie o dostupnosti dokumentu
  • funkcia Vybrať - zaškrtnutím tejto voľby je možné vybrať jednotlivé dokumenty. Zoznam vybraných dokumentov nájdete pod voľbou Vybrané položky v ľavej časti on-line katalógu. Túto funkciu môže používať aj neprihlásený používateľ. Viac v kapitole Registrácia.