Vyhľadávanie v on-line katalógu Carmen

Všeobecné zásady vyhľadávania

  • Nie je potrebné písať veľké písmena
  • Nemusíte používať diakritiku

Skôr, ako začnete vyhľadávanie dokumentu, doporučujeme ako prvý krok zvoliť v pravej časti on-line katalógu (viď obrázok), na ktorom oddelení alebo v akých dokumentoch chcete vyhľadávať (napr."len knihy").

On-line katalóg ponúka základnú možnosť vyhľadávať vami žiadaný dokument zadaním autora, názvu, témy. Do vstupného poľa pre vyhľadávanie je možné zapísať aj kombináciu podmienok. Ak začnete písať podmienky pre vyhľadávanie, systém vám automaticky ponúkne možné varianty hesla, ktoré chcete zadať.

Voľba Všetko pod vstupným riadkom pre vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávať záznamy podľa ľubovoľného poľa (napr. nakladateľstvo, miesto vydania, rok vydania a pod.).

Ak nepoznáte presné meno autora, môžete použiť register autorov v pravom stĺpci on-line katalógu, kde sú heslá zoradené podľa abecedy. Register tém obsahuje predmetové heslá aj kľúčové slová.

Po kliknutí na tlačítko Hľadať katalóg vyberie všetky záznamy, ktoré zodpovedajú zadaným podmienkam. Vyhľadané záznamy sú zoradené podľa relevancie výsledku vzhľadom k vyhľadávanému výrazu t.j. čím viac záznam zodpovedá hľadaným hodnotám, tak je zaradený na popredných miestach.

V prípade, ak sa vyhľadá viac záznamov, môžete výsledky obmedziť pomocou rezov v pravom stĺpci on-line katalógu (Vybrať podľa). Katalóg vyhľadané záznamy roztriedi podľa určitých hesiel (autor, druh dokumentu, kľúčové slová, rok vydania ..) a zobrazí počet zodpovedajúcich záznamov. Ak zaškrtnete konkrétne meno autora alebo iné heslo, spresníte vašu požiadavku (vyhľadávaciu otázku). Podmienky vyhľadávania a zvolené rezy sú zobrazené pod vstupným poľom pre vyhľadávanie.

Kliknutím na podčiarknutý názov nájdeného dokumentu zobrazíte detail záznamu, viď kapitola Máte už vybraný jeden konkrétny záznam?

Z detailu dokumentu sa vrátite do prehľadu výsledkov pomocou tlačítka Späť v prehliadači.

Príklady

Napr. hľadáme všetky knihy od Toma Robbinsa. Nie sme si však istí, čí je krstné meno naozaj "Tom". Zaškrtneme voľbu Autor a zadáme do vstupného poľa priezvisko "Robbins". Systém zobrazí všetky záznamy, ktoré obsahujú v poli Autor heslo "Robbins". Upresniť meno autora môžeme pomocou rezov vyhľadaných záznamov v pravom stĺpci on-line katalógu, kde sú zoradené všetky vybrané záznamy. V rezoch podľa autora dohľadáme presné meno, napr. " Robbins, Tom, 1936-" a toto heslo zaškrtneme.

Napr. hľadáme knihu s názvom Parfém bláznivého tance, ale nevieme presný názov knihy ani meno autora. Zaškrtneme voľbu Názov a zadáme do vstupného poľa iba časť názvu "Parfém". Systém zobrazí všetky dokumenty, ktoré obsahujú zadané znaky, napr. "parfém". V prípade, že zadanému textu vyhovuje malý počet záznamov, môžeme vyhovujúci záznam jednoducho v zozname vyhľadať. V prípade, že vyhovuje väčší počet záznamov, obmedzíme ich pomocou rezov v pravom stĺpci on-line katalógu. Ak sme si spomenuli na meno autora, môžeme vybrať rez " Robbins, Tom, 1936-". Alebo výber obmedzíme výberom iných rezov, napr. zaškrtneme "kniha" a "americká próza".

Napr. páči sa mi hudobná skupina Orbital, ktorá je zaradená do hudobného žánru "ambient". Chceli by sme vyhľadať všetky CD podobného hudobného žánru. Zaškrtneme voľbu Téma a do vstupného poľa zadáme heslo "ambient" a systém zobrazí všetky vyhovujúce záznamy. Počet týchto záznamov obmedzíme pomocou rezov v pravom stĺpci on-line katalógu zaškrtnutím hesla "AV-média". Výber môžeme ešte  obmedziť napríklad zaškrtnutím konkrétneho autora alebo názvu hudobnej skupiny.

Napr. hľadáme detektívky, detektívne romány. Zaškrtneme voľbu Téma a do vstupného poľa zadáme heslo "detektívky" a systém zobrazí všetky vyhovujúce záznamy. Našu požiadavku upresníme pomocou rezov zaškrtnutím hesiel "detektívky" a "beletria pre dospelých". Výber môžeme ďalej upresniť napríklad zaškrtnutím konkrétneho autora.

Napr. hľadáme knihu od Toma Robbinsa, ktorá bola vydaná v roku 2005 v nakladateľstve Argo. Zaškrtneme voľbu Všetko a do vstupného poľa  zadáme podmienky výberu, t.j. "Tom Robbins 2005 Argo". Systém vyberie presné záznamy vyhovujúce zadaným podmienkam. Reťazec zadaných podmienok výberu je k dispozícii pod vstupným poľom pre vyhľadávanie.