Rozšírené hľadanie

Online katalóg OPAC 2.0 ponúka okrem štandardného vyhľadávania aj tzv. rozšírené hľadanie. Táto možnosť je dostupná pomocou ikony v záhlaví katalógu.

Pokročilé vyhľadávanie

Názov
Názov titulu. Ak nepoznáte celý názov, zadajte len jeho časť.
Autor
Meno autora (v tvare priezvisko, meno) alebo názov korporácie (hudobnej skupiny, inštitúcie).
Kľúčové slovo
Heslo alebo slovné spojenie, ktoré vyjadruje tému alebo oblasť, ktorej sa má požadovaný titul týkať (napr. odbor, zemepisné názvy, literárne alebo hudobné žánre a pod.).
Nakladateľ/Signatúra zväzku
Signatúra zväzku je dôležitá predovšetkým pre AV média.
Ľubovoľné pole
Katalóg prehľadáva všetky časti záznamu, vrátane napr. žánru, poznámok a pod.

Kombinované hľadanie

Kombinované hľadanie umožňuje zložitejšie vyhľadávanie a rešerše prostredníctvom kombinácie podmienok pre výber. Každá podmienka sa skladá z troch častí vstupných polí pre zadanie otázky. V prvom stĺpci sú typy údajov, podľa ktorých môžete vyhľadávať záznamy vo fonde knižnice. Položky v druhom stĺpci upravujú vzťah medzi údajmi a hodnotami. Po otvorení roztváracieho zoznamu môžete zvoliť požadovaný vzťah. Počet možností v tomto zozname je premenlivý na základe údaja v prvom stĺpci. Okrem štandardných volieb Rovná sa, Obsahuje a pod. je k dispozícii vzťah Nezačína, Vyplnené a Nevyplnené. Posledná súčasť podmienky v treťom stĺpci je vstupné pole pre zadanie hodnoty, podľa ktorej dokument vyhľadávate. Môžete zadať 5 rôznych podmienok s použitím logických operátorov “a” (vyhľadá dokumenty, ktoré spĺňajú všetky zadané podmienky) a “alebo” (vyhľadá dokumenty, ktoré spľňajú aspoň jednu zadanú podmienku).

Napr. hľadáme knihy edície AAA (edícia anglo-amerických autorov) vydané po roku 2005 v nakladateľstve Argo.
Edícia - rovná sa - AAA
a
Rok vydania - väčší ako - 2005
a
Nakladateľ/Vydavateľ - rovná sa - Argo

Tu sú popísané niektoré z položiek z prvého stĺpca:

Ľubovoľné pole
Zadaný výraz sa vyhľadá vo všetkých častiach záznamu dokumentu.
Autor
Meno autora alebo názov korporácie (hudobná skupina, inštitúcia). Meno zadávajte v tvare priezvisko, meno.
Názov
Názov titulu - zapíšte hľadaný názov.
Téma
Zahŕňa predmetové heslá i kľúčové slová, t.j. heslo alebo slovné spojenie, ktoré vyjadruje tému alebo oblasť, ktorej sa má požadovaný titul týkať (napr. odbor, zemepisné názvy, literárne resp. hudobné žánry a pod.).
Číslo časti
Používajte arabské číslice.
Poradie vydania
Použite tvar "1. vyd." alebo "vyd. 1".
Miesto vydania
Použite tvar "Tábor" alebo "v Tábore".
Nakladateľ/Vydavateľ
Zadajte názov nakladateľa / vydavateľa.
Rok vydania
Ak hľadáte dokumenty vydané v určitom časovom intervale, môžete zadať v tvare napr. 2000-2001.
Edícia
Zadajte názov edície.
Číslo časopisu
Používajte arabské číslice.
Jazyk dokumentu a Jazyk originálu
Vyberte jazyk z rozbaľujúceho sa zoznamu.
ISBN
Medzinárodné štandardné číslo knihy.
ISSN
Medzinárodné štandardné číslo periodika.
ISMN
Medzinárodné štandardné číslo hudobniny.