Registrácia a čitateľské konto

V čitateľskom konte môžete sledovať stav a históriu výpožičiek, prehľad rezervácií, prehľad vybraných dokumentov, platby, upomienky. Ďalej je možné povoliť zasielanie noviniek z fondu knižnice, nadefinovať vlastný vzhľad on-line katalógu. Môžete si zmeniť heslo pre prihlásenie, zmeniť osobné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii, zadať elektronickú adresu, kam vám majú byť odosielané správy z knižnice (rezervácie, upomienky a pod.). Prihlásený čitateľ môže robiť rezervácie vyhľadaných dokumentov, vyjadrovať sa v diskusii k jednotlivým dokumentom, hodnotiť dokumenty.

Do čitateľského konta sa prihlásite zadaním čísla preukazu a PIN (dátum narodenia v tvare RRMMDD).

V prípade, že nie ste zaregistrovaný v knižnici, t.j. nemáte pridelené číslo preukazu, môžete vykonať tzv. predregistráciu. Táto predregistrácia vám umožňuje využívať on-line katalóg rovnako ako registrovaným používateľom. Kliknutím na odkaz Registrácia sa otvorí registračný formulár (viď obrázok), kde pozorne vyplníte všetky údaje. PIN musí obsahovať minimálne 4 - 10 znakov. Nezabudnite vybrať oddelenie alebo pobočky knižnice, kde chcete byť zaregistrovaný.

Váš čitateľský účet ponúka nasledujúce možnosti:

Vybrané položky - dokumenty, ktoré vás zaujali, môžete pomocou voľby Vybrať v pravej časti záznamu zaradiť do zoznamu vami vybraných dokumentov. Tento prehľad si môžete vytlačiť alebo uložiť (systém vám ponúkne formát, v ktorom bude súbor uložený). Vybrané dokumenty si môžete samozrejme rezervovať. Jednotlivé položky môžete pomocou červeného krížíka z prehľadu odstrániť.
Používateľské nastavenia - nadefinovať vlastný vzhľad on-line katalógu a nastaviť zasielanie noviniek fondu knižnice na vami uvedenú e-mailovú adresu.
Zmeniť osobné údaje - v registračnom formulári sú vyplnené údaje, ktoré ste zadali pri registrácii v knižnici. Tieto údaje môžete opraviť alebo doplniť, napr. e-mailovú adresu pre zasielanie správ o uložení rezervácie, upomienok alebo noviniek z knižnice a pod.
Zmeniť heslo - pre vstup do čitateľského účtu sa štandardne používa číslo preukazu a dátum narodenia v tvare RRMMDD. Táto voľba umožňuje zmeniť podľa vašich potrieb PIN. Tento identifikačný kód pre vstup do čitateľského konta musí obsahovať 6-10 znakov.
Výpožičky archív - prehľad vrátených dokumentov zoradených podľa jednotlivých oddelení. Kliknutím na názov dokumentu sa otvorí okno s katalogizačným lístkom.
Výpožičky - prehľad aktuálnych výpožičiek zoradených podľa jednotlivých oddelení. Kliknutím na názov dokumentu sa otvorí okno s katalogizačným lístkom. Výpožičky môžete on-line predlžovať.
Rezervácie - prehľad a zrušenie rezervácií.
Poplatky - prehľad všetkých platieb - za rezervácie, upomienky, registračné poplatky atď.