Regionálne autority

Databáza obsahuje faktografické údaje o osobnostiach z vášho regiónu. Zadávanie podmienok pre vyhľadávanie sa riadi podľa pravidiel kombinovaného vyhľadávania (viď kapitola Rozšírené hľadanie).