Predĺženie výpožičky

Predĺžiť svoje výpožičky môže iba prihlásený používateľ. Do čitateľského konta sa prihlásite zadaním čísla preukazu a PIN (dátum narodenia v tvare RRMMDD).
Vo vašom čitateľskom konte kliknete na Výpožičky - prehľad aktuálnych výpožičiek zoradených podľa jednotlivých oddelení (viď obrázok).

V prípade, že chcete predĺžiť iba jednu konkrétnu výpožičku, vyhľadajte ju v zozname výpožičiek. Kliknutím na názov dokumentu sa otvorí okno s katalogizačným lístkom, kde je možné skontrolovať, či skutočne predlžujete ten dokument, ktorý chcete. Vybranú výpožičku predĺžite kliknutím na ikonu za názvom dokumentu (viď obrázok).

On-line katalóg umožňuje tiež predĺžiť hromadne všetky výpožičky na stránke. V rozbaľovacom zozname zvolíte, či chcete predĺžiť iba absenčné výpožičky, prezenčné alebo všetky výpožičky a kliknite na ikonu (viď obrázok). "Prezenčná výpožička" znamená, že dokument môžete preštudovať alebo do neho nahliadnuť či vypočuť si AV-médium len v príslušnom oddelení knižnice. "Absenčná výpožička" sa týka dokumentov, ktoré sa požičiavajú domov, mimo knižnice.

V prípade, že je titul rezervovaný iným čitateľom, alebo ak uplynula výpožičná doba alebo vám skončila platnosť čitateľského preukazu, nie je možné vykonať predĺženie. Výpožičná doba sa riadi  pravidlami jednotlivých oddelení.